Архиве ознака: Конференција

Ванредна конференција УПВЛПС [НАЈАВА]

У среду, 6. новембра ове године са почетком у 17 сати у Великој сали Дома ваздухопловства у Земуну, Штросмајерова 3, одржаће се XV, ванредна Конференција Удружења пензионисаних војних летача и падобранаца Србије (УПВЛПС)

Ванредна Конференција УПВЛПС радиће по следећем:

1. Усвајање пословника о раду и дневног реда.

2. Расправа о стању у удружењу и проблемима које утичу на његов рад.

3. Доношење одлуке о даљем раду и деловању удружења.

4. Избор за два члана Извршног одбора УПВЛПС и потпредседника УПВЛПС.

О датуму и времену одржавања конференције, дневном реду и плану рада обавештени су: Министарство одбране – УТСВ, МРЗСП, Команда РВ и ПВО, команде јединица и установа РВ и ПВО, СУБНОР Србије и сродна удружења (Удружење пилота „М2+“ и удружења пилота „Курјаци са Ушћа“ и „Тигрови“, Ваздухопловна фондација Михаило Петровић), Удружење војних пензионера Србије, секција УПВЛПС у Нишу, општинске организације УВПС Земун и Нови Београд и сво чланство УПВЛПС.

ВАНРЕДНА КОНФЕРЕНЦИЈА, РЕФЕРАТ

1. Анализа стања у УПВЛПС

УПВЛПЈ је формирано 16. априла 1992. године, пререгистровано је 2008. и 2010. године у УПВЛПС. Одликује га континуитет у раду, висок углед, вредни резултати, међусобна повезаност чланства, солидарност и узајамно поштовање.

После 27 година деловања дошло је до пада интензитета рада јер се број чланова смањио, а услови у којима живимо су промењени. Дошло је време да видимо шта даље и како?

У складу са Статутом УПВЛПС, члан 12, став 17, и члана 13, став 4 и 5, а на предлог Извшног одбора, заказао сам ванредну конференцију с циљем да видимо где смо и како да се организујемо и делујемо у наредном периоду, а у складу са ситуацијом и условима.

На редовним годишњим конференцијама усвојени су извештаји о раду Извршног и Надзорног одбора, одлуке, закључци и задаци без примедби. Оцене рада и деловања биле су позитивне.

Годинама уназад указивали смо на проблем спорог подмлађивања чланства, недовољне заинтересованости „младих пензионара“ за учлањење у УПВЛПС, на потребу даљег осавремењавања садржаја и метода рада. Никада и нико није постављао питање одговорности.

Проблема има и нису непознати, нити зависе од воље или рада председника, осталих носилаца функција и чланства. Ради се о следећеим групама проблема:

   1.1. Осипање чланства је проблем присутан више од деценију уназад, који нисмо успели решити.

Услед природног одлива број чланова се из године у годину смањује. Прилив нових чланова је недовољан да се тај дефицит покрије, па се удружење бројно смањује. То има вишеструке последице; кадровске, организацијске, материјално-финансијске и друге.

Чланарину је 2015. године платило 59 чланова; 2016. године 45; 2017. године 42; 2018. године 36, а ове 2019. године до сада су платила 34 члана. За три године број активних чланова је преполовљен.

Посебно забрињава врло мали прилив новопензионисаних припадника РВ и ПВО, што указује да наш програм рада и метод деловања није за њих довољно примамљив да би нам се придружили.

   1.2. Структура чланства и проблеми кадровања један су од кључних узрока пада интензитета рада.

Просечна старост чланства је преко 75 година. Људи су оптерећени бројним болестима, а неки су везани за постељу - ограничено покретни или непокретни.

Проблем постаје окупљање и долазак на састанке, одласци ван Београда су скоро и замрли.

Проблем је и избор чланова на функције у удружењу. Не постоји критична маса за интензивнији рад. Млађи су ангажовани на личним питањима и проблемима или су запослени, старији су оптерећени старошћу и болешћу. Тако је у задње време сав рад пао на једног човека – председника и мали број најближих сарадника.

Из наведеног јасно се види да су године старости један од узрока опадања активности удружења али и да је основни узрок недовољна ангажованост Извршног одбора и чланства.

Недостају нове идеје и иницијативе. Чланство у удружењу је доборовљно, па и функције које се прихвате, али постоји и обавеза да се прихваћено изврши и поштује.

   1.3. Трошкови рада удружења из године у годину расту, а реални приходи се смањују.

Основни вид финасирања је чланарина, која је све мања. Основни трошкови су око 80.000 динара годишње. Реални приходи су упола мањи. Недостатак материјалних средстава је значајан чиналац који утиче негативно на рад удружења. Најављује нам се плаћање канцеларије што трошкове диже на 100.000 динара.

   1.4. Унутрашњи односи су од настанка били фактор стабилности удружења и залога његовог доброг рада и опстанка у протеклих 27 година.

У целини односи су добри .

   1.5. Спољна подршка није присутна у довољној, нити потребној мери.

Веће уважавање удружења имало би позитиван утицај на пораст броја чланова и на резулате у раду.

   1.6. Програм, садржаји и метод рада и деловања били су у сагласности са Статутом, са тежиштем на неговању ваздухопловних традиција и историји.

Статусна питања решавана су у оквиру УВПС, чији смо колективни члан од његовог оснивања и имамо свог представника у Главном одбору УВПС.

Има примедби, погогово од млађих колега, да би тежиште рада требало бити на статусним и стручним питањима, пре свега у вези са летачком службом.

До сада смо планирали реално и успевали да годишње планове рада реализујемо.

Тако је било претходних, прошле и ове године. Већ смо УТСВ МО послали оцену реализације задатака у 2019. години и предлог задатака у наредној, 2020. години.

2. Могући правци даљег развоја

Три су могућа правца даљег развоја удружења и његовог деловања.

2.1. - Наставити у садашњем формату до наредне редовне конференције (16. априла 2020.), а у међувремену формирати комисију (радну групу) која ће припремити предлог измена и допуна Статута, садржаја рада, циљева деловања, организације и састава органа и тела.

2.2. - Угасити удружење као правно лице, угасити текући рачун и извршити остале радње у вези са тим, а наставити деловање као неформална група под истим називом и са прилагођеним програмом рада и деловања и сарадње са Домом ваздухопловства Земун и УВПС.

2.3. - Угасити удружење, у складу са Законом и Статутом.

3. Предлог мера за унапређење стања зависи од тога за који се могући правац развоја изјасне чланови УПВЛПС на ванредној конференцији.

3.1. Уколико се већина изјасни за прву опцију, наставвљамо са радом и потврђеним мандатом са изборне конференције 2018. и редовне конференције априла ове године.

Формирамо радну групу која ће на бази анализе, ставова и закључака ове ванредне конференције припремити предлог измена и допуна Статута, циљева и задатака, садржаја и метода рада до редовне конференције у априлу 2020. године, када ће се изабрати нови органи и тела удружења.

3.2. Уколико се чланство изјасни за другу опцију дужност је овлашћеног органа да предузме мере у складу са законом, а чланство да се самоорганизује за даље деловање.

3.3. Уколико се чланство изјасни за трећу опцију овлашћено лице поступа у складу са статутом и законом и удружење престаје са радом.

4. Избори

Потребно је да, уколико се прихвати прва опција, извршимо избор два члана Извршног одбора и потпредседника удружења.

ПРЕДСЕДНИК УПВЛПС

Мр Златомир Грујић

Дакле, среда, 6. новембар 2019. године у 17 сати. Велика сала Дома ваздухопловства, Штросмајерова 3, Земун.

Добро дошли!

Одржана редовна годишња конференција УПВЛПС

У Великој сали Команде РВ и ПВО у Земуну, у уторак 16. априла, одржана је редовна годишња конференција Удружења пензионисаних летача и падобранаца Србије (УПВЛПС).

Пре почетка седнице пригодан музички програм извеле су Љиљана Арсеновић из Земуна, професор клавира на клавиру и професор Мегуми Тешима Калман из Сенте нa виолини.

Конференцију је након интонирања химне "Боже правде" отворио Златомир Грујић, председник УПВЛПС. Након тога минутом ћутања одата је почаст свим ваздухопловцима који су погинули на летачким и ратним задацима и који су преминули у протеклим  годинама.

Председавајући је потом поздравио присутне и госте: од претходних команданата РВ и ПВО Јурјевић Звонка, генрал-пуковника у пензији; председника УВПС Драгањац Љубомира, генерал-потпуковника у пензији; представника УТСВ МО потпуковника Ступар Миленка; председника Удружења ваздухопловаца Војводине Шушњар Станка; представника УВПС Нови Београд, Петковић Бранка; председника УВПС Земун Дошеновић Славка; потпредедника УЛПС Игњатовић Стевана и члана управног одбора Иванчајић Душана; председника Удружења пилота „М2+“ Мандић Боришу, потпуковника у пензији; представнике Удружења пилота „Курјаци са Ушћа“ на челу са Стакић Предрагом, пуковником у пензији; представнике Удружења ратних добровољаца Србије 1912-1918, потомака и поштовалаца на челу са Косановић Лазаром; председника СУБНОР Нови Београд Давидовић Драгољуба, и потпредседника СУБНОР Земун Бранка Миланковића; представнике Удружења за неговање ваздухопловних традиција на челу са Бошковић Душаном; Васу Глигоревића из Савеза потомака ратника Србије 1912-1920; председника Ваздухопловног савеза Србије Булатовић Лабуда.

Након усвајања дневног реда и Пословника о раду конференције, приступило се расправи о Извештају о раду Удружења у претходном периоду.

У протеклој години удружење је деловало у складу са програмом и планом рада. Одржан је континуитет у раду и извршавању задатака. Садржаји рада били су: састанци, предавања, промоције књига, обележавање значајних датума и посете ваздухопловним спомен-обележјима. Припадност и рад у Удружењу постао је за чланове саставни део живота, навика и потреба. Дружење је извор мотивације и енергије упркос бремену година. Чланови нашег удружења окупљају се више пута месечно већ 27 година. Посебан квалитет нашем Удружењу даје сајт и месечни „Ваздухопловни билтен“ који излази у електронској форми седам година и једино је ваздухопловно гласило у Србији.

У расправи су учествовали:

1) Драгањац Љубомир, председник Удружења војних пензионера Србије (УВПС), поздравио је Конференцију. Истакао је допринос УПВЛПС у формриању УВПС и његовом раду. Истакао је да је сарадња између два удружења на високом новоу и да може послужити за пример и другима. Уверен је да ће се такви односи и даље развијати. Пожелео је члановима УПВЛПС успеха у раду.

2) Бошковић Душан, председник Удружења за неговање ваздухопловних традиција, поздравио је Конференцију, истакао врло добру сарадњу и уверење да ће се са њом и убудуће наставити на плану неговања ваздухопловних традиција.

3) Шушњар Станко, председник Ваздухопловаца Војводине из Новог Сада, поздравио је Конференцију, указао на потребу и значај рада на неговању ваздухопловних традиција и развоја сарадње која је добра, али може бити још боља, и позвао на заједничке акције до краја године и убудуће.

4) Игњатовић Стеван потпредседник Удружења линијских пилота Србије (УЛПС) поздравио је Конференцију и изразио спремност да  се у даљем раду ангажује на развијању сарадње између два удружења које повезују заједнички интереси. Рекао је да је поносан што је данас постао члан УПВЛПС и да ће се максимално ангажовати у раду.

5) Иванчајић Душан, члан Управног одбора УЛПС, поздравио је Конференцију и истако потребу заједничког рада на развијању и неговању ваздухопловних традиција, организацији заједничких акција и већу међусобну повезаност, бољу комуникацију и размену информација.

У Извештају о реализацији планираних активности Удружења у периоду април 2018. – април 2019, реализовани су следећи тежишни задаци:

1. - Меморијали посвећени првом српском пилоту нареднику Михаилу Петровићу – годишњица рођења и годишњица погибије;

1.1. – Обележили смо 134-ту годишњицу рођења првог српског пилота Михаила Петровића (14. јун 1884.), посетом селу Влакча 16. јуна 2018. године где је приређен програм у организацији Завичајног удружења „Михаило Петровић“ са којим успешно сарађујемо дуже од деценију. О првом српском пилоту издали смо књигу „Лет у вечност“ (2013), и покренули акцију да му се постави трајно спомен обележје.

1.2. – Обележили смо 106. годишњицу погибије првог српског пилота Михаила Петровића, са неколико значајних активности:

1) Дана 19. марта (до 26. марта) 2019. године постављена је (наша) изложба „СЕЋАЊЕ НА ВАЗДУХОПЛОВНЕ ЖРТВЕ“ у Дому ваздухопловства Земун, која повезује: 20. март, 24. март - Дан сећања на жртве НАТО агресије 1999. и Шести април Дан сећања на жртве Априлског рата 1941. године. Објављен је чланак поводом „Дана сећања на ваздухопловне жртве“ на сајту УПВЛПС.

2) Дана 20. марта 2019. године у 10.00 часова изашли смо пред вечну кућу наредника пилота Михаила Петровића на Новом гробљу у Београду. Одржан је парастос, историјски час и положени венци. Присуствовали су представници завичајног удружења и школска деца из Влакче, представници Команде РВ и ПВО, нашег и осталих ваздухопловних удружења.

3) Дана 20. марта од 12.00 – 14.00 часова делегација Завичајног удружења „Михаило Петровић“ и школске деце из Влакче посетила је Музеј ваздухопловства Београд, уз нашу подршку и гостопримство музеја.

4) Дана 20. марта 2019. године одржана је манифестација Дан ваздухопловних жртава - „НЕЗАБОРАВ И ПОШТОВАЊЕ“ у Музеју ваздухопловства Београд, коју је припремила Ваздухопловна фондација „Михаило Петровић“ уз нашу подршку, а водио је Бориша Мандић, потпуковник авијације у пензији, пилот.

2. - Обележавање 20-те годишњице НАТО агресије;

- Две деценије од НАТО агресије обележене су 24. марта кроз манифестацију Дан сећања на жртве пале у том безумном чину северноатлантске алијансе 1999. године. Присуствовали смо парастосу на аеродрому Батајница и скупу испред споменика код Команде РВ и ПВО.

3. - Шестоаприлски меморијали ваздухопловцима из Априлског рата 1941. године;

3.1. - У сарадњи са Општином Ириг, Српском читаоницом у Иригу, Командом РВ и ПВО, организовали смо комеморативну свечаност 5. априла 2019. године, по следећем:

1) Полагање венаца код спомен-плоче пилотима Шестог ловачког пука, уз учешће представника Општине Ириг, Команде РВ и ПВО и 204. ваздухопловне бригаде, УПВЛПС и ваздухопловних организација и удружења.

2) Априлска смотра ваздухопловног књижевног стваралаштва: - Представљање књиге „Српско ваздухопловство у Балканским ратовима 1912-1913“; - Излагање на тему: 135. година прве ваздухопловне књиге у Србији „Шетња по облацима“ и развој писане речи и ваздухопловног књижевног стваралаштва у протеклом периоду.

3.2. - 78 годишњица Априлског рата из 1941. године, обележена је 6. априла 2019. године уз учешће делегације УПВЛПС која је положила цеће пред споменик пилотима Шестог ловачког пука – браниоцима Београда на Дунавском кеју у Земуну.

4. - Одржавање редовне Годишња конференција УПВЛПС;

5. - Обележавање значајних датума и догађаја из историје нашег ваздухопловства:

- 105 година од почетка обуке српских пилота у Етампу, Француска ; - 105 година од завршетка Балканских ратова и промоција књиге „Српско ваздухоплoвство у балканским ратовима“; - 110 година голубије поште у Србији; - 125 година од доношења Уредбе о увођењу ваздухопловства у Српску војску; -- 17. јануар – дан Прве српске ескадриле на Солунском фронту 1918. године. - 18. јун дана рода ВОЈ и јединица ВОЈИН. - Дан рода авијације 2. август и ваздухопловна слава Свети Илија Громовник. - Дан АРЈ ПВО - 30. септембар . - Дан ослобођење Земуна и Београда од фашистичке окупације 1944. године, 20. и 22. октобра. - Дан РВ и ПВО - 24. децембар. - 76 година од формирања партизанске авијације; - Годишњице формирање Прве и Друге ескадриле НОВЈ. - Дан победе над фашизмом 9. мај: - Дан војних ветерана.

6. - Предавања, издавачка делатност:

6,1. - Предавања поводом значајаних датума и догађаја, одржавана су на састанцима средом. 6.2. - Издавање и промоције књига: - Љутомир Рундић: „Досањано небо“ (Истините приче и анегдоте из летачког и војничког живота навигатора), Београд 2018. године. - Коста Бојовић: „Животни пут једног ваздухопловца – сећања на време, људе и догађаје“, Београд 2018. године. - Златомир Грујић „Српско ваздухопловоство у балканским ратовима 1912-13“, Београд 2018. године. - Драгослав Спасојевић: „Последњи заокрет“ – пилотске приче, Београд 2018. године.“ - Звонко Јурејвић – монографија Ваздухопловна војна академија, Београд 2019. године. - Божидар Живанов Жика – електронска књига „Класе војних пилота од 1945-2018. године“.

Поред наведених (тежишних), реализовано је још 30 других задатака. Редoвно је излазио Ваздухопловни билтен (до сада 87 редовних и неколико ванредних бројева) и ажурно водимо сајт удружења: www.udruzenjepvlps.org, који има преко 650.000 посета. Све задатке смо финансирали и трошкове покрили из сопствених средства прикупљених донацијама чланова Удружења.

На Изборној конференцији 17. априла 2018. године, прихватили смо и усвојили предложене одлуке на Сабору ваздухопловаца 19. марта 2018, године у Музеју ваздухопловства, које је покренула Ваздухопловна фондација „Пилот Михаило Петровић“, а усвојио и дорпунио Извршни одбор УПВЛПС и то:

1) Да се поводом годишњице од погибије нашег првог пилота и прве ваздухопловне жртве наредника Михаила Петровића у операцијама Српске војске код Скадра (Први балкански рат) 20. марта 1913. године, а у част свих жртава војног и цивилног ваздухопловства у Србији, обележава Дан сећања на ваздухопловне жртве 20. март. Одлуку смо реализовали.

2) Да се у част свих ваздухопловаца Србије, цивилних и војних, а поводом почетка обуке прве класе српских пилота у Етампу код Париза у Француској 28. (21) маја 1912. године, установи Меморијал - Дан ваздухопловаца Србије 28. (21) мај.

3) Да се формира одбор за подизање споменика Михаилу Петровићу и Кости Милетићу. За одбор су поред Борише Мандића из УПВЛПС добровољно пријављени Шпирић Ристо, Стојановић Војислав и Грујић Златомир.

4) Да се нашим војним аеродромима дају називи по именима прослављених српских ваздухопловаца. Прихваћен је наш предлог да аеродром Батајница носи име „Пуковник Миленко Павловић“ у част и славу команданта 204. лап који јуначки погибе у НАТО агресији 1999. године.

Поред наведених, усвојили смо и следеће закључке:

1) Да се изради календар и протокол ваздухопловних меморијала, који бо омогућио јединствен приступ и континуитет неговању ваздухопловних традиција, већу масовност, већи васпитни утицај на младе и достојанствено сећање на ваздухопловне подвижнике нашег ваздухопловства. Рационалније би организовали свечаности и посете, боље би се медијски представили, привукли би више грађана и омладине. Постојање календара олакшало би организацију и координацију на обележавању значајних датума. На наше предлоге немамо одговора.

2) Да се изради албум ваздухопловних спомен-обележја, да се среде слике и њихови описи, да се тачно лоцирају и одреде носиоци задатака око одржавања, као и датуми меморијала који се на њима обављају.

3) Да се формира Савет за ваздухопловне традиције, који би пратио, анализирао и предлагао активности, мере и поступке на плану неговања и вредновања ваздухопловних традиција на нивоу РВ и ПВО и ваздухопловних удружења.

4) Да се установи иницијативни одбор за формирање удружења „Ветерани РВ и ПВО” – није урађено ништа јер нема интересовања.

5) Да се установаљавање манифестације “Априлска смотра ваздухопловног књижевног стваралаштва” у Иригу у Српској читаоници, најстаријој у српском националном корпусу, где би се вршила промоција књига и смотра стваралаштва у књижевности посвећеног ваздухопловству, а поводом сећања на пилоте подвижнике Априлског рата. Манифестација живи и ове године је одлично проведена уз промоцију чак пет нових ваздухопловних књига.

ПРОБЛЕМИ И ТЕШКОЋЕ

За УПВЛПС највећи проблем је стално смањење броја чланова услед природног одлива. Од настанка удружења, пре 27 година, кроз удружење је прошло преко 1.000 чланова. Веома мали број млађих и скоро пензионисаних ваздухопловаца не показује интересоваење за Удружење. То је највећи проблем који треба добро изучити и осмислити начин и пут његовог превазилажења, уколико желимо да Удружење опстане. Стиче се дојам да активности УПВЛПС и добре намере нису препознате нити оцењене од надлежних.

Представник Изборне комисије Башарагин Милорад, изнео је предлог два кандидата за чланове Извршног одбора УПВЛПС. Предлог је усвојен једногалсно и након гласања председавајући је констатовао да су за нове чланове Извршног одбора изабрани: Богдановић Златомир и Новаковић Марко.

1) Богдановић Златомир: рођен 22. јуна 1958. године, завршио Ваздухопловну војну гимназију и ВВА, 30. класа. Пилот I категорије СБО на борбеним хеликоптерима и носилац златног летачког знака, командант ескадриле. Ожењен, са породицом живи у Београду.

2) Новаковић Марко: рођен 18. августа 1967. године, завршио ВВА и магистеријум, пилот I категорије СБО на надзвучним борбеним авионима, у извиђачкој авијацији. Био на служби у 352. и 353. извиђачкој ескадрили и војни изасланик у Будимпешти.

ТЕЖИШТА РАДА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

• Интензивирање активности на одређивању ваздухопловних меморијала, одржавању постојећих и подизању нових ваздухопловних спомен-обележја. • Даљи рад на промоцији УПВЛПС преко сајта и писаних медија. • Издавање ваздухопловних билтена. • Анализа статусних питања и достављање ставова, питања и предлога надлежним државним органима. • Развијање и унапређење сарадње са сродним удружењима и подршка пројектима којима се афирмише даља изградња ваздухопловства, неговање ваздухопловних традиција и јачање интегративних процеса ваздухопловних војних ветерана у Србији. • Обележавање значајних датума и догађаја из историје ваздухопловства и неговање ваздухопловних традиција. • Унапређивање метода и садржаја рада и деловања.

ТЕЖИШНИ ЗАДАЦИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД

1. - Обележавање 135-те годишњице рођења Михаила Петровића – планирамо програм у Дому ваздухопловства 12. јуна и у селу Влакча 14. јуна 2019. године. 2. - 60 година формирања јединственог вида РВ и ПВО 1959. године, планирамо предавање и чланак на сајту. 3. - Обележавање 145-те годишњице рођења Косте Милетића, планирамо пригодан програм и презентацију књиге о нашем првом ваздухопловцу и команданту српског ваздухоплоства у септембру 2019. године. 4. - 110 година увођења балона у српску војску 1909. године обележићемо у складу са могућностима, пригодним чнаком на сајту. 5. - Обележавање 75-те годишњице формирања ваздухопловних пукова и дивизија НОВЈ, обилазак места у којима су формирани и ваздухопловних спомен обележја на тим локацијама 6. - Обележавање Дана родова и Дана вида РВ и ПВО, планирамо изложбу у Дому ваздухопловства Земун са око 50 паноа на којима је приказана историја нашег војног ваздухопловства.

Извршни одбор је наведене тежишне задатке преточио у програм и план рада за 2019. године. ЗАКЉУЧЦИ, ОДЛУКЕ, АПЕЛИ

У протеклој години (април 2018-април 2019) УПВЛПС је деловало у складу са својим Статутом, програмима и плановима рада. Иако ограничених кадровских ресурса и веома малих финансијских средства, постигло је значајне резултате: континуиниран рад сајта (преко 650.000 посета), редовно издавање ваздухопловног билтена (12 бројева, укупно 87); издавање 6 књига, припрема и постављање једне изложбене поставке, додела признања, обележавање неколико значајних годишњица којих се нико у држави није сетио.

На предлог Извршног одбора, а у складу са Статутом УПВЛПС, XIV редовна конференцији УПВЛПС на седници 16. априла 2019. године, донела је одлуку о приступању Асоцијацији Ваздухопловних Удружења, Ћуковачки кут 14/1 Земун.

Наведена асоцијација основана је 24. фебруара 2019. године у Краљеву потписивањем од стране: Удружења пилота „Курјаци са Ушћа“, Удружења пилота „Тигрови“ и Удружења летача „Сенке“ Краљево.

Овлашћује се Извршни одбор УПВЛПС да сачини приступни акт и обави приступање УПВЛПС Асоцијацији Ваздухопловних Удружења.

На предлог Извршног одбора, Конференција упућује апел надлежним државним органима: Председник Републике, Председник владе, Министар одбране, Министар правде, да предузму мере из своје надлежности, а у складу са Уставом Републике Србије и законима, на заштити личног интегрита, људских слобода и права, пензионисаних официра и пофоцицира, посебно пилота, од прогона и дискриминације од стране органа иностраних држава и организација.

Конференција упућује изразе подршке напорима државних органа на јачању метеријалног и друштвеног положаја система одбране и безбедности, посебно на плану модернизације РВ и ПВО, и одлучно се залаже за јачање националног јединства и слоге у одбрани слободе, уставног поретка и територијалног интегритета Републике Србије.

У Земуну, 16. априла 2019. године.