Сећање на ваздухопловне жртве-изложбена поставка

У овој галерији се налазе панои са изложбе "Сећање на ваздухопловне жртве"