Одржана ванредна конференција УПВЛПС

У Команди ваздухопловства у Земуну је у среду 6. новембра 2019. године одржана 15. Ванредна конференција Удружења пензионисаних војних летача и падобранаца Србије.

Основни циљ сазивања ванредне конференције је био да се покуша изнаћи начин организовања и деловања Удружења у наредном периоду у складу са ситуацијом и новонасталим условима у смислу на првом месту смањена броја активних чланова, недовољне заинтересованости "младих пензионера" за учешће у раду Удружења, те потребе даљег осавремењавања садржаја и метода рада. 

Након уводне речи председника УПВЛПС, мр Златомира Грујића и избора радног председништва, присутни чланови  су једногласно усвојили пословник, након којег се приступило расправи по тачкама.

У веома конструктивној дискусији, своје предлоге и виђење рада УПВЛПС у наредном периоду, али и критике, поред председника Грујића, изнели су и чланови Удружења Милорад Башарагин, Драгослав Спасојевић, Звонко Јурјевић, Љубиша Антонијевић, Ристо Шпирић, као и Бориша Мандић из Удружења пилота "Ма 2+", те Валериј Ловрен из Удружења пилота "Курјаци са Ушћа".

Општи закључак дискусије и и свих изнетих предлога и критика се може сажети у ставу да рад Удружења не треба прекидати, али да свакако до редовне и изборне конференције у априлу 2020. године треба формирати радну групу чији ће задатак бити да уз уважавање свих критика и предлога сачини стратегију деловања у наредном периоду, те у том смислу измену и допуну тренутног Статута Удружења.

У радну групу су изабрани:

  • Златомир Богдановић (за анализу досадашњих активности и предлоге делокруга рада Удружења по питању решавања статусних питања летача);
  • Марко Новаковић (за анализу досадашњих активности и предлоге делокруга рада Удружења по питању сарадње са сродним међународним летачким организацијама);
  • Зоран Јаковљевић (за анализу досадашњих активности и предлоге делокруга рада Удружења по питању сарадње Удружења са СУБНОР-ом и осталим патриотским организацијама);
  • Милан Ракић (за анализу досадашњих активности и предлоге делокруга рада Удружења по питању информисања и наступа Удружења у медијима и на друштвеним мрежама);
  • Бориша Мандић (за анализу досадашњих активности и предлоге делокруга рада Удружења по питању неговања ваздухопловних традиција и сарадње са сродним летачким удружењима у земљи);

Такође, за потпредседника Удружења је уместо преминулог Војислава Стојановића изабран Милорад Башарагин, док је Извршни одбор удружења "појачан" са Зораном Јаковљевићем и Бориславом Пејићем.

У складу са закључцима ове ванредне конференције, УПВЛПС наставља са радом до редовне изборне конференције у априлу 2020. године, са посебним тежиштем на активност радне групе која ће на бази анализе, ставова и закључака ове ванредне конференције припремити предлог измена и допуна Статута, циљева и задатака, садржаја и метода рада до редовне конференције када ће се изабрати нови органи и тела удружења. (М.Р.)

ИДЕМО ДАЉЕ!

   

Оставите одговор