Месечне архиве: јануар 2022

Промена статуса УПВЛПС

Сагласно одлукама ванредне конференције УПВЛПС од 5. новембра 2019. године, дана 22. новембра 2021. године „Полазећи од дате оцене да је стање у УПВЛПС доведено до минимума опстанка и да су исрпљени кадровски и материјални потенцијали, ванредна скупштина, у складу са Статутом УПВЛПС, члан 12,13, и 28, став први, одлучила је да УПВЛПС престане са радом као правно лице и да се у том слислу брише из регистра АПР.“ 

По законској процедури, покренут је поступак и дана 31. децембра АПР је донела решење (БУ 9935/2021) да се УПВЛПС брише из регистра удружења као правно лице, почев од назначеног датума. Престаје функција председника Грујић Златомира као овлашћеног лица. Решење је званично објављено на сајту АПР.  

На ванредној конференцији 22. новембра 2021. године, такође је закључено: „Уколико чланови УПВЛПС, а на основу тридестогодишњег искуства покажу интересовање за даље дружење и активност у неговању ваздухопловних традиција, могу да наставе рад као неформална група грађана или да се укључе у рад неког сродног ваздухопловног удружења.“ 

Таква идеја је подржана као реална и оптимална у постојећим условима. Истовремено закључено је да радом удружења под називом „ВЕТЕРАНИ РВ и ПВО – УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛЕТАЧА СРБИЈЕ“ руководи управни одбор у саставу: Башарагин Милорад, председник; Ракић Милан секретар и Јовановић Саша организатор, до доношења даљних одлука о организовању и деловању. Седиште удружења је на истој адреси, а устаљене активности се проводе по програму раду до доношења новог програма и статуса. Управни одбор ће одредити време одржавања састанака и динамику рада. 

Контакт: 

Срећни новогодишњи и божићни празници. Успеха у наступајућим годинама. 

Златомир Грујић