Годишња Kонференција УПВЛПС

Редовна годишња Конференција УПВЛПС, која је уједно и изборна, одржаће се дана 11. маја 2016. године са почетком у 17.00 часова у Великој сали Клуба ваздухопловства у Земуну, Штросмајерова 3. Предвиђено је да конференција траје до 18.30  часова.ghЗа конференцију је планиран следећи дневни ред:

  1. - Усвајање пословника о раду Конференције и избор радних тела;
  2. - Извештаји о раду органа Удружења (Извршног и Надзорног одбора);
  3. - Расправа по извештајима;
  4. - Избори за председника и потпредседника УПВЛПС, чланова Извршног и Надзорног одбора и именовања: представника УПВЛПС у УВПС, секретара, благајника, књиговође и председника комисија.
  5. - Одлуке, закључци и тежишни задаци за наредни период.
  6. - Додела стимулативних мера

После завршетка Конференције, предвиђено је дружење у холу Клуба ваздухопловства уз скромно послужење.

Најљубазније Вас молимо да присуствујете конференцији, исказујући тиме значај тог скупа и одајући призанање члановима УПВЛПС за њихов труд и залагање на остваривању програмских циљева и неговању ваздухопловних традиција.

Оставите одговор